Zarząd Stowarzyszenia "Szczecińska Szkoła Pod Żaglami" zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 II 2015r. (poniedziałek) o godz. 18.15 w pierwszym terminie i o godz. 18.30 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się  w Pałacu Młodzieży ul. Piastów 7 w sali Edukacji Morskiej (s.102).

 

Proponowany porządek zebrania:

- Otwarcie zebrania i powołanie protokolanta
- Podsumowanie roku 2014
- Przedstawienie proponowanych zmian w statucie
- Dyskusja nad proponowanymi zmianami
- Zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia
- przyjęcie nowych Członków
- Sprawy wniesione i wolne wnioski
- Zakończenie Walnego Zebrania

W ramach oszczędności przesyłam zaproszenia na zebranie droga elektroniczną.

Z poważaniem
Prezes SSPZ
Magdalena Wyszkowska-Wertman

Polecamy

ttsr2017Szczecin 240px


Przekaż 1 procent podatku


  Portal rejsuj pl

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

Nasi Partnerzy

centrum zeglarskie            wesailors.com          wassyl360

Początek strony